Livnica Feniks

Livnica Feniks je privredno društvo iz Ćuprije osnovano 1991. godine sa ciljem da svojim klijentima pruži najviši nivo kvaliteta i profesionalizma prilikom pružanja svih svojih usluga i proizvoda.

Livenje odlivaka od tehnički čistog bakra retko upotrebljavamo osim u posebnim slučajevima gde uslovi eksploatacije to izričito zahtevaju npr. elektro i toplotna provodljivost.

Širu primenu imaju bakarne legure, u čijem sastavu preovlađuje bakar, koje se prema lehgirajućem elementu dele na:

U našem proizvodnom programu preovladava izrada kalajnih bronzi u kvalitetu:

Po zahtevu kupca izrađujemo i specijalne bronze, a u zavisnosti od osnovnog legirajućeg elementa delimo ih na:


Osim bronzi u našem proizvodnom programu izdvajamo i odlivke od mesinga, tzv. običnog mesinga koji u svom sastavu osim bakra sadrži samo cink i to u kvalitetu P.Cu64Zn i K.Cu62Zn.

Širu primenu zbog boljih mehaničkih, fizičkih i hemijskih osobina, našli su specijalni mesinzi, koji u svom sastavu sadrže treći legirajući element i to aluminijum,ili silicijum, ili mangam, ili kalaj, ili olovo.

Crveni liv (Cu 80% ostalo Sn, Zn, Pb), koristi se za izradu odlivaka armatura, ležajnih košuljica, lagere ručnih dizalica itd.

Iz grupe lakih metala proizvodimo odlivke od aluminijuma i aluminijumskih legura, koje su našle znatno širu primenu u proizvodnji odlivaka zbog visoke livkosti koja omogućuje izradu fazonskih detalja vrlo različite komplikovanosti. Tu preovladavaju sledeće legure:


Feniks Livnica, livnica obojenih metala

35230 Ćuprija
Kosančićeva 92
Simić Petar dip.ing.metal.

tel/faks 035/84-74-961
mob 063 602 644
e-mail: livnicafeniks@gmail.com

PIB: 107159974
matični broj: 62542764
t.r.: 160-357036-42 Banca Intesa A.D. Beograd